शिरूर तालुक्यातील गावांची यादी

आपल्या गावची माहिती ठेवण्यासाठी संपर्कः तेजस फडके- 9766117755 / 9423020103

शिरूर तालुक्यातील गावांची यादी

कारेगाव

मांडवगण फराटा

वाघाळे

कुरुळी

कोंढापुरी

इनामगाव

वडगाव रासाई

रांजणगाव गणपती

वरुडे

आलेगाव पागा

निमगाव म्हाळुंगी

रावडेवाडी

कर्डेलवाडी

काठापूर खु.

आमदाबाद

आण्णापूर

करंदी

रांजणगाव सांडस

कान्हूर मेसाई

कासारी

आपटी

केंदूर

आंधळगाव

कवठे यमाई

आंबळे

कोळगाव डोळस

उरळगाव

कोरेगाव भीमा

करंजावणे

खंडाळे

खैरेनगर

कळवंतवाडी

खैरेवाडी

गणेगाव दु.

गणेगाव खा.

गुनाट

गोलेगाव

चव्हाणवाडी

चांडोह

चिंचणी

चिंचोली मोराची

जातेगाव बु.

जातेगाव खु.

जांबूत

टाकळी भीमा

टाकळी हाजी

न्हावरा

डिंग्रजवाडी

पाबळ

ढोकसांगवी

पारोडी

तळेगाव ढमढेरे

पिंपळ सुटी

तर्डोबाची वाडी

पिंपळे जगताप

तांदळी

पिंपळे खा.

दरेकरवाडी

पिंपरखेड

दहिवडी

पिंपरी दुमाला

धामारी

फाकटे

धानोरे

बाभुळसर बु.

नागरगाव

बाभुळसर खु.

निमगाव भोगी

बुरुंजवाडी

करडे

भांबर्डे

निमोणे

मलठण

निमगाव दुडे

मिडगुलवाडी

निर्वी

मुखई

मोटेवाडी

वडनेर खु.

वढू बु.

वाडापुन.

वाजेवाडी

विठ्ठलवाडी

शिक्रापूर

शिंदोडी

शिरसगाव काटा

शिरूर ग्रामीण

सणसवाडी

सरदवाडी

सविंदणे

सादलगाव

सोनेसांगवी

हिवरे

शिरूर

शास्ताबाद

 

Title: shirur taluka gaon list
प्रतिक्रिया (2)
 
Bhau Pange
Posted on 8 July, 2020

आमच्या गावाचं नाव कुठे आहे निमगाव दुडे

अशोक पाटीलबुवा सोनवणे
Posted on 7 July, 2020

खुप छान

तुमची प्रतिक्रिया द्या
संपूर्ण माहिती भरणे बंधनकारक आहे